از سه سالگی تا یازده سالگی

  نحوه خرید کتابها
نویسندگان و مترجمان
معرفی کتابها در تلویزیون
نظرات خوانندگان
نگاهی به داخل کتاب
 

80 صفحه، چاپ دوازدهم، تکرنگ 70 هزار تومان

 

شماره حروفی چیست؟

 

مباحث کتاب پرسشهای کودکانه و پاسخ آنها: بچه چطور به وجود می آید؟ بلوغ چیست؟ چرا آدمها می میرند؟ خدا چیست؟ دین چیست؟ از تاریکی باید ترسید؟ طلاق چیست؟ فرزند خوانده چیست؟ چرا هیچ کس با من دوست نمیشه؟ چرا باید برم مدرسه؟ چرا رنگ پوست من فرق داره؟ حتما باید گوشت بخورم؟ چرا با غریبه ها حرف نزنم؟ چرا نباید غریبه من رو ببوسه؟ چرا مامان دوست سرش داد میزنه؟ مشروب چیه؟ مواد مخدر چیه؟ چرا سیگار بده؟ ایدز چیه؟

نگاهی به داخل کتاب

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی