مجموعه کتابهای تعلیم و تربیت بنیادین

هفت عنوان کتاب با بیش از یک میلیون جلد تیراژ در ایران

 

مترجمان و ویراستاران مجموعه

 

فرهاد سوری

متولد 1348

پزشک متخصص بیماریهای عفونی، مترجم

 

بازگشت به صفحه اصلی